ㄏㄠˇhǎoㄑㄧˋ

  1. 香氣芬芳氣味南朝·美人好氣。」

  2. 生氣文明小史·》:沖天過天教科書懂得中道又是好氣又是好笑。」

  3. 心裡高興態度否定拍案驚奇·○》:好氣不來好歹。」好氣」。

to be happy, to be in a good mood
être heureux, être de bonne humeur