ㄊㄨㄛˇtuǒㄉㄤ˙dang

  1. 適當穩當儒林外史·第一》:只要三老妥當好處多寡銀子罷了。」老殘遊記·》:這樣不妥候補投效不知什麼功名。」伏貼停當妥善恰當安妥穩妥不妥失當

appropriate, proper, ready
sûr, convenable, propre, approprié, adéquat
angemessen, richtig