ˋàoㄋㄠˇnǎo

  1. 心中悔恨·白居易侍御懊惱何人。」儒林外史·第一》:編修自覺不甚吉利懊惱一回不好。」懊悔懊喪

  2. 鷓鴣啼叫·韋莊鷓鴣懊惱年年鳳城。」自注懊惱鷓鴣。」

annoyed, vexed, upset
vexé, contrarié