ˊchízhīˇㄏㄥˊhéng

  1. 有恆堅持到底·曾國藩〉:短處言語舉止不能深入作文不能崢嶸從此三事上下一番苦工持之以恆不過一二精進不覺。」半途而廢虎頭蛇尾一曝十寒

to pursue unremittingly (idiom)​; to persevere
faire avec persévérance