ˊshíˊshíㄎㄜˋㄎㄜˋ

  1. 經常不時紅樓夢·三二》:不信在家時時刻刻一回。」文明小史·第一》:只有不安分時時刻刻起來玻璃窗女人。」時常」、時時」。

at all times
à tout moment, The Hours (film)​
die ganze Zeit, immer (Adj)​, ständig (Adj)​