ㄇㄥˊméngㄌㄨㄥˊlóng

  1. 月色昏暗樣子·寒食寂寞朦朧。」明朗明顯皎潔清晰清楚

  2. 不清模糊·苦竹合沓朦朧煙霧。」

  3. 糊塗西遊記·》:超出三界之外不在五行不伏管轄怎麼朦朧?」

hazy
obscur, vague
Nebelschleier vor dem Mond (S, Met)​, Unklarheit (S)​, Verschleierung (S)​, vernebeln, verschleiern, verschmieren (V)​