ㄅㄧㄠbiāoˋzhì

  1. 表明特徵記號三國·嵇康哀樂〉:五方殊俗同事一名以為標識。」醒世恆言··獨占花魁》:一面大寫一面汴梁油桶標識使一覽。」標記標誌標幟記號

  2. 標明顯明·元老東京夢華··殿》:紅旗標識地分遠近。」

variant of 標誌[biao1 zhi4]
logotype
Firmenlogo (S)​, Identifikation, Kennzeichen (S)​, beachten, anstreichen