+12 = 16 

ㄏㄨㄚˋhuà

  1. 植物樺木樺木落葉喬木樹皮白色黑色斑紋卵形三角形葉緣鋸齒夏天單性花花序雌雄同株一般觀賞皮質材質緻密器具

birch tree, Betula japonica
bouleau
Birke (S)​