ㄑㄧㄥqīngㄒㄧㄤxiāng

  1. 氣味清新芳香紅樓夢·》:寶玉清香甘冽異乎尋常不禁。」老殘遊記·》:蔬菜清香滿口葷菜適用。」惡臭

sweet scent, fragrant odor
parfum suave, parfum agréable, arôme