ㄓㄥzhēngㄉㄡˋdòu

  1. 爭吵鬥毆互不相讓後漢書··》:列肆後宮使采女販賣更相盜竊爭鬥。」文明小史·》:手無縛雞之力煙癮那裡還有氣力爭鬥?」

struggle, war
se quereller, se battre
Kampf, Bekämpfung (S)​, Unfriede (S)​, Unfrieden (S)​, rangel (V)​, ringen, kämpfen (V)​