ㄆㄧˊㄐㄩㄢˋjuàn

  1. 勞累困倦後漢書··寇恂》:疲倦險阻萬乘前年潁川。」五代史平話··》:皇帝跋涉疲倦大捷?」疲憊疲乏疲鈍疲頓疲勞疲困勞累不倦精神

to tire, tired
fatigué, épuisé, las, lassé
ermüden, Pneu (S)​, Mattigkeit (S)​, gelangweilt (Adj)​