ㄒㄧㄤˋxiàngㄇㄣˊménㄧㄡˇyǒuㄒㄧㄤˋxiàng

  1. 良相門下輔佐賢者史記··孟嘗君》:將門。」

  2. 宰相家的後代意謂歷代賢才顯貴南史·· :召見文德殿應對目送久之相門有相。』」三國·曹植〉:相門有相將門。』相者文德武功。」相門出相」。