ㄘㄠˇcǎoㄕㄨㄞˋshuài

  1. 做事隨便仔細拍案驚奇·三八》:為甚麼春盛擔子齊齊整整上墳如此草率!」紅樓夢·七八》:如此不可草率也須衣冠奠儀周備誠敬。」馬虎潦草輕率鄭重認真

careless, negligent, sloppy, not serious
négligemment, à la légère
nachlässig (Adj)​