ㄉㄡˋdòuㄅㄢˋbànㄐㄧㄤˋjiàng

  1. 大豆蠶豆發酵製成裡面豆瓣醬」。

sticky chili bean sauce, doubanjiang