ㄇㄧˊㄖㄣˊrén

  1. 使迷惑失去本性紅樓夢·》:仙姑萬望情欲聲色痴頑使跳出迷人圈子然後正路弟兄。」

  2. 誘惑力打扮起來風情萬種十分迷人。」

fascinating, enchanting, charming, tempting
(qqn de)​ fascinant, séduisant, charmant
bezaubernd, faszinierend