ㄑㄧㄢqiānㄐㄩ

  1. 遷移住所書經·多士》:遷居西非我一人康寧天命。」·潘尼〉:遷居爽塏投跡。」搬家搬遷喬遷

to move (from one residence to another)​
déménager, déménagement
erregen, verschieben , verändert , Abwanderung (S)​, Einwanderung (S)​, Immigration (S)​, Umzug (S)​, umziehen (V)​, verändern (V)​