ㄅㄧˊㄑㄧㄤqiāng

  1. 中空部分鼻中隔左右鼻孔咽喉鼻腔中的過濾空氣進入呼吸道塵埃異物黏膜嗅覺細胞分辨氣味

nasal cavity
cavités du nez, fosse nasale
Nasenhöhle (S)​