ˋㄕㄥㄅㄨˋㄒㄧㄤˇyìshēng‑bùxiǎng

一声不响
yīshēng‑bùxiǎngㄧ ㄕㄥ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ
  1. 說話發出任何聲響 一聲不響離開」、一聲不響生悶氣」、一聲不響坐下」。

to keep totally silent, noiselessly
keinen Laut von sich geben