ㄒㄧㄢxiānㄌㄧㄝˋliè

  1. 先人功業書經·》:繩愆糾謬先烈。」

  2. 尊稱已故有功革命先烈」。·杜牧銀青光祿大夫行狀〉:易名先烈執事云爾。」

martyr
martyr
Märtyrerin, Märtyrer (S, Mil)​