ㄏㄨㄚˋhuàㄒㄩㄝˊxuéㄍㄨㄥgōngㄧㄝˋ

  1. 運用化學反應經營工業基本化學工業生產原料化學工業生產合成纖維塑膠消費化學工業生產油漆肥皂藥品縮稱化工」。

chemical industry, abbr. to 化工[hua4 gong1]
Industrie chimique
chemische Industrie, Chemieindustrie (S, Chem)​