+5 = 10 

ㄉㄧˇ

  1. 質地細緻縝密磨刀石書經·禹貢》:。」·孔安國·磨石。」淮南子·》:利劍。」

  1. 孫子·九地亡者死地··一力。」淮南子·》:而後調而後。」

  2. 修養磨鍊淮南子·》:文王修改天下。」史記··伯夷》:閭巷砥行立名青雲之士後世?」

baffle (pier)​, whetstone
cloison, pierre à aiguiser