ㄅㄧㄣbīnㄎㄜˋ

  1. 客人三國演義·三八》:父兄基業賢士賓館延接四方賓客。」拍案驚奇·》:賓客裡面便今夕佳期作證做大。」客人主人

  2. 來的使者論語·公冶長》:使賓客。」·邢昺·使鄰國大賓言語應對。」

  3. 古代豪門食客史記··孟嘗君》:孟嘗君招致諸侯賓客亡人孟嘗君。」三國演義·第一》:領軍武衛將軍散騎常侍御林軍,……於是門下賓客。」

guests, visitors
invité, hôte